top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Oy Resha Ltd:n asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä sidosryhmiä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Dokumentissa kuvataan mitä tietoja Oy Resha Ltd., Wok'n'Curry ja Pizza&Grill kerää asiakkaistaan ja verkkosivuvierailuista sekä kuinka tietoja käsitellään ja suojataan. 

Rekisterinpitäjä

Oy Resha Ltd.
(y-tunnus 2067655-0)

Osoite: 

Halsuantie 10 B 8

00420 Helsinki

Puhelin:

+358 40 511 5767

Sähköposti:

info@resha.fi

Tietosuojavastaava:

Kirsi Sharma

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteiset velvoitteet. Rekisterinpitäjä kerää ainoastaan tietoja, jotka ovat palveluntuottamisen ja kehittämisen kannalta välttämättömiä. 

Verkkosivuvierailuista kerätään tietoja palvelun ja kotisivun käytettävyyden parantamiseksi. 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja (tietosisältö ja säilytysaika)

Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, henkilötunnus lakisääteisesti tarvittaessa, tiedot tilatuista palveluista/tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja käsitellään ainoastaan tarpeellisen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Joidenkin välttämättömien merkintöjen osalta tietoja ei voida poistaa ennenkuin palveluntarjoajan lakisääteinen säilytysvelvollisuus päättyy.

Verkkosivuvierailuista kirjautuu tietoihin maa, IP -osoite ja yleinen viestintäväline tieto, mobiili/tietokone/tabletti sekä sivustolla vierailun aika.

Rekisterin tietolähteet

Tietoja kerätään yrityksiltä/organisaatioilta asiakassuhteen alkaessa ja luonnollisilta henkilöiltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisten, yhteydenotto- ja tilauslomakkeiden kautta sekä verkkosivuvierailuista Google Analyticsin avulla.  

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Rekisterinpitäjän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Sikäli kun palvelun tuottaminen/toteuttaminen taikka laki sitä välttämättä edellyttää, rekisterinpitäjä voi luovuttaa eteenpäin perusyhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero ja sähköposti. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus pyytää yhteenvetoa tallennetuista henkilötiedoistaan, vaatia näiden tietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä tuhoaa kaikki rekisteröityä koskevat tiedot asianmukaisesti tallennusmuodosta huolimatta. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä sekä säilytetään luottamuksellisina. Rekistereihin on käyttöoikeus vain Oy Resha Ltd:n palveluksessa olevilla henkilöillä, joilla toimensa puolesta on perustellusti tarve käsitellä tietoja. Rekisteriä käytettäessä kaikki laitteet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin. Resha.fi -verkkosivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, jolla varmistetaan, että sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen on turvallista. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti

Linkit ja evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Oy Resha Ltd. ei vastaa tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Oy Resha Ltd. käyttää kotisivullaan evästeitä kävijätilastojen seuraamiseksi, palvelujen parantamiseksi ja kotisivujen käytettävyyden kehittämiseksi. 

Laadittu 10.6.2021

Sivuston alkuun

bottom of page